Coronavirus – læs seneste nyt fra Esbjerg Kommune

Indhold

Forældresamarbejdet


Vi tror på at trygge og engagerede forældre giver glade børn i trivsel, hvilket er grundlæggende for et godt forældresamarbejde.

Vi ønsker at møde forældrene i en imødekommende, åben og ligeværdig dialog. Det daglige samarbejde skal bygge på tillid, tryghed, ærlighed og respekt for forskellighed.
Vi tilstræber at holde en tæt kontakt i hverdagen og derudover tilbyder vi forældresamtaler.

Forældresamtaler:
Vi holder altid en opstartssamtale, og tilbyder en 3-5 måneders samtale.

Obligatoriske samtaler:

  • På vej mod børnehave
  • På vej mod skole

Disse samtaler tager udgangspunkt i et spørgeskema(Dialogprofil) som udfyldes af både forældre og personale forud for samtalen. Spørgsmålene danner rammen omkring barnets kompetencer i forhold til de 6 lærerplanstemaer, trivsel, sundhed og relationer. I skemaet bliver forældrene også spurgt til de fysiske rammer og tilfredheden med dagtilbudet.

Vi laver tidlig opsporings måling 2 gange om året. Det betyder at vi har tidlig opmærksomhed på barnets trivsel, udvikling og læring. I som forældre er den vigtigste samarbejdspartner og enhver handling foretages i dialog med jer.

Forældremøder:
Vi afholder et møde om året for hele institutionen med blandt andet valg til bestyrelse og forældreråd. Dette møde afholdes i foråret.